top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนด") เป็นชุดข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดโดยเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งทางเจ้าของเว็บไซต์ได้ระบุบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการกำกับดูแลกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่กระทำต่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเจ้าของเว็บไซต์นั้น

ข้อกำหนดต้องกำหนดขึ้นตามความจำเป็นที่เฉพาะเจาะจง หรือเป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละเว็บไซต์

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าซึ่งมีรูปแบบเว็บที่มีธุรกรรมร้านค้าออนไลน์ ย่อมต้องการข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดของเว็บไซต์ที่มีเพียงการให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น

 

ข้อกำหนดช่วยมอบความสามารถในการปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่อข้อพิพาททางกฎหมายให้แก่เจ้าของเว็บไซต์

โดยทั่วไปแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขควรครอบคลุมถึงหัวข้อใดบ้าง

 

 1. ใครสามารถใช้เว็บไซต์ของคุณได้บ้าง สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างบัญชี (หากมี)
  มีอะไรบ้าง

 2. เงื่อนไขทางการค้าที่สำคัญที่เสนอแก่ลูกค้า

 3. สิทธิยึดหน่วงในการแก้ไขข้อเสนอ

 4. การรับประกันและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

 5. กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้า

 6. สิทธิในการระงับหรือยกเลิกบัญชีสมาชิก

 7. การชดใช้ค่าเสียหาย

 8. ข้อกำหนดความรับผิด

 9. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อกำหนด

 10. การเลือกกฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาทที่ต้องการ

 11. ข้อมูลติดต่อ

 

คุณสามารถดูบทความสนับสนุนนี้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำอธิบายและข้อมูลที่จัดหาให้ ณ ที่นี้ เป็นเพียงคำอธิบาย ข้อมูล และตัวอย่างโดยทั่วไปอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น คุณไม่ควรอ้างอิงบทความนี้เพื่อใช้เป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะทางกฎหมายสำหรับคุณว่าคุณควรปฏิบัติเช่นไรในความเป็นจริงบ้าง เราขอแนะนำให้คุณหาคำแนะนำทางกฎหมายที่แท้จริงที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือคุณในการสร้างสรรค์ข้อกำหนดของคุณเองได้

โชคดี20 ล็อตเตอรี่20บาท ล็อตเตอรี่โชคดี แบบใหม่ เพียงใบละ 20บาท จะทำให้ท่านได้เป็นเศรษฐี 20 ล้านบาท ทุกวัน
bottom of page